Čárové kódy - EAN kódy
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Tereza Třísková

1. ADAMS, Russ
Bar code history page In Bar Code 1 [online]. c1995-2001, Last upd. 2001.
URL: http://www.adams1.com/pub/russadam/history.html

  Článek se věnuje historii vzniku čárového kódu. Popisuje počátky vzniku čárového kódu na univerzitách, požadavky jednoho obchodního potravinového řetězce spojené s prací Bernarda Silvera a Norberta Josepha Woodlanda, kteří si svoji práci nechali později patentovat, následné pronikání čárového kódu do obchodních řetězců a instalaci scannovacích systémů.

2. ADAMS, Russ
Universal Product Code (UPC) and EAN Article Numbering Code (EAN) Page In Bar Code 1 [online]. c1995-2001, Last upd. 2001.
URL: http://www.adams1.com/pub/russadam/upcode.html

  Autor v článku podává obecnou charakteristiku UPC a EAN. Zabývá se srovnáním kódů, charakteristikou jednotlivých verzí a obecnými otázkami jakými jsou např: jak získat UPC či jak získat seznam všech kódů produktů.

3. BUTLER, Wendy
Barcodes for book [online]. c2000.
URL: http://publishing.about.com/library/weekly/aa012500a.htm

  Článek na téma obecné charakteristiky EAN a odpověď na otázku, kde dostat EAN a UPC. Autorka v článku vysvětluje, jak se pro EAN používá ISBN či kdy je třeba použít EAN a kdy UPC.

4. EHLERS, Jürgen
Success has many parents, failure is an orphan : 30 years ISBN standard In Current Reports [online]. c1999, Last. upd. 2000.
URL: http://www.isbn.spk-berlin.de/html/reports/success.htm

  Jedná se o zprávu, která přináší historii vzniku EAN. Zajímá se především o využití EAN v číslování ISBN. Připomíná také průkopníky, kteří přispěli k vývoji EAN.

5. KOONTZ, CHristine; JUE, Dean K.
Use of new technologies for better library management : GIS (Geographic infomration system software) and PDAs (Personal digital data collectors)[online] In IFLA 2000 Conference Proceedings, August 13-18, 2000 [online]. c1995-2000, Last modif. 2000
URL: http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Papers/juljuljin3043.html

  Příspěvek je součástí digitální knihovny DoIS (Documents in Information Science) a byl prezentován na 66th IFLA Council and General Conference. V příspěvku jsou popisovány nové technologie. Jde o GIS (Geografický informační software), který může být využit při profilaci knihovního trhu a k lokačním analýzám, a o PDAs (Sběrné zařízení personálních digitálních dat) se zabudovaným snímáním čárového kódu, které mohou být využity v knihovnictví a informační vědě.

6. TECHNICAL library : symbology
Technical library : symbology In Technical library [online]. c1996.
URL: http://www.nimax.com/symbologies.asp

  Článek přináší přehled a charakteristiku jednotlivých druhů čárových kódů. Najdeme zde informace o: UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, Bookland, Code 39, Code 128, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar.

7. TECHNICAL library : terminology
Technical library : terminology In Technical library [online] [cit. 2002-02-02].
URL: http://www.nimax.com/terminology.asp

  Přehledný slovníček vysvětlující termíny týkající se čárových kódů.

Zpět do Digitální knihovny


© Tereza Třísková 2001
Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 13.1.2002
Aktualizováno:
1